Minggu, 12 Februari 2012

SURAT / REREPI


Ø Surat utawi swalapatra inggih punika pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane kaarsa utawi majeng ring perkantoran / lembaga sane lianan.
Ø Yening tilik ring sorohnyane surat kapalih dados tigang soroh:
1.      Surat Pribadi
Inggih punika: surat sane katulis olih sang sane nulis katuju / kakirim majeng ring anak sane lianan tur kahananipun indik anggane padidi (pribadi)
Indik dagingnyane surat pribadi punika wenten:
-          Madaging indik pikobet kulawarga, pasawitran miwah nyantenang raga (perkenalan)
-          Surat pribadi sane masifat resmi, umpami surat mapiuning ka sekolah, surat ngalamar karya
2.      Surat Dinas / Resmi
Inggih punika surat sane dagingnyane mapaiketan ring indik kedinasan, resmi (saking pemerintahan)
3.      Surat Niaga
Inggih punika surat sane kaanggen pisarat ring madolan / dagang (kepentingan bisnis)
Ø Conto Surat Pribadi nenten masifat resmi:
Surat praya katur ring Bapa kalih meme malinggih ring Banjar tegal, Buleleng
“Om Swastyastu”
       Malarapan antuk rerepi puniki,titiang nguningayang ring Bapakalih Meme iriki santukan pelajahan ring SMK ngakehan bandingang sareng ring SMP. Nah wawu mangkin tiang polih galah makabar. Kahanan tiange ring Badung amangkinan becik-becik kemanten, kenten taler Bapa kalih Meme irika mangdane kenak.
       Meme, Bapa, sane mangkin tiang nabdabang dewek jagi nyarengin test kenaikan kelas semester, maih pitung rahina saking mangkin. Dumogi sueca Ida Sang Hyang Parama Kawi, mangda tiang polih nilaisane becik. Yening nyarengin tes kenaikan kelas, tiang kapituduh mangda muputang tugas-tugas sane kaicen olih Bapak/Ibu Guru ring sekolah. Ne mangkin tiang taler malih nyungkanin, meratin Bapa kalih Meme.tiang kirangan bea jagi anggen tiang nyangkepin tugas-tugase punika. Ne banget pinunas titiang saha ledang Bapa kalih Meme mangdane sida ngicen titiang jinah anggen makarya tugase punika.
       Inggih wantah wantah asapunika pinunas titiang, sapakaon surat puniki mangda ledang Bapa kalih Meme ngampurayang. Rauh iriki dumun surat titiange, dumadak Bapa kalih meme ring jumah dirgayusa taler nyaman-nyaman titiange irika sami mangga ngamangguhang karahajengan.
“Om Santhi, Santhi, Santhi, Om”
                                                                                             Denpasar, 14 Februari 2012
                                                                                             Titiang,
                                                                                                                  
                                                                                                      
                                                                                             Luh Suratni

Ø Conto surat pribadi sane masifat resmi:
Surat praya katur ring Bapak/Ibu Guru Wali kelas X AP3 SMK Wira Harapan Tegal Jaya, Badung

“Om Swastyastu”
       Malarapan antuk swalapatra puniki, titiang nguningayang majeng ring Bapak/ Ibu Guru duaning rahinane mangkin:
Rahina                         : Soma
Tanggal                       : 13 Februari 2012
Titiang nenten prasida ngranjing santukan wenten Upacara Dewa Yadnya.
       Kadi asapunika atur piuning titiang, dumogi Bapak/Ibu Guru prasida micayang ijin. Pinaka pamuput nenten lali titiang ngaturang parama suksma.
“Om Santhi, Santhi, Santhi, Om”

Guru Rupaka                                                                                  Badung, 13 Februari 2012
                                                                                                       Atur tititang,


I Wayan Kaler                                                                                Nyoman Ayu Ratih

 Conto Surat Dinas / Resmi:

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
IKIP PGRI BALI

FAK. PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
Jln. Sroja Denpasar, Telepon (0361) 431434


Nomor      : 20/VII/FPBS/2010
Lampiran   : Dudonan Parikrama
Indik         : Udangan Pamuspan
                   Ketua IGTK Provinsi Bali

Om Swastyastu,
Malarapan asung kerta wara nugrahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, IKIP PGRI prasida nglaksanayang Upacara Pacaruan, Pamlaspas, lan Piodalan. Padudusan Alit ring Pura Widya Aksara IKIP PGRI Bali. Antuk punika titiang nunas pangrauh Ida-dane ngamiletin pamuspan nemonin purnama kasa, ring:
      Rahina      : Saniscara, 26 Juni 2010
      Jam          : 09.00 Wita
      Busana     : AdatPamuspan
      Genah      : Pura Widya Aksara IKIP PGRI Bali
Inggih kadi asapunika atur pinunas titiang. Mogi-mogi nenten wenten kapialangan mawinan Bapak/Ibu /Ida-dane prasida ngrauhin. Mantuk ring uratiang miwah sapangrauh Ida-dane, titiang matur suksma.
Om, Snthi, Santhi, Santhi, Om.

Sareng ngundang                                                                             Denpasar, 20 Juli 2010
Rektor IKIP PGRI Bali,                                                                  Pangrajeg Karya,

Drs.Redha Gunawan                                                                       Dr. I Made Suarta, M,Hum

1 komentar:

  1. suksma, ijin copy paste inggih untuk tugas sekolah...

    BalasHapus